O NÁS

 

Praktický lékař pro dospělé ze společnosti MFV Medical s.r.o. je profesionál v oblasti primární péče, který se Vám vždy bude věnovat s lidským a ohleduplným přístupem. Léčba dospělých vyžaduje komplexnější přístup s ohledem na pohlaví i věk pacienta, jeho rodinou anamnézu i životní styl. Z tohoto důvodu je naše preventivní a léčebná péče založena na nejmodernějších diagnostických metodách a postupech s důrazem na interdisciplinární přístup. Tento přístup nám umožňuje dále rozvíjet a zkvalitňovat služby v oblasti zdravotnictví a přispívá především ke spokojenosti Vás, našich klientů.

Praktický lékař pro dospělé může ve vybrané ordinaci nabídnout kromě běžných lékařských vyšetření také další nadstandardní vyšetření, která mohou urychlit diagnostiku onemocnění. Jde například o měření hladiny CRP (zjištění nutnosti léčby antibiotiky), FOB testy (vyšetření okultního krvácení a prevence nádorových onemocnění střev), měření kotníkových tlaků (ke zjištění ischemické choroby dolních končetin), měření hodnot INR (při užívání specifických léků, problémů s trombózou, apod.), stanovení hladiny cukru v krvi pomocí glukometru, urinotest (ukazatel míry rizika ledvinových kardiovaskulárních komplikací) Provádíme též testy spirometrie, chladové testy, měření EKG, zprostředkovat lze i akutní sono či rentgen i odběry krve s následnými laboratorními testy.

Vzhledem k nutnosti vhodného technického vybavení se o možnosti konkrétního vyšetření informujte u svého praktického lékaře pro dospělé. Vyšetření se provádějí po dohodě s lékařem.

Další výhodou je nabídka cenově výhodnějších očkování a dalších produktů a služeb poskytovaných našimi partnery.

Charakteristickým rysem primární péče je velký důraz kladený na prevenci. Z tohoto důvodu považujeme pravidelné preventivní lékařské prohlídky za naprosto klíčové pro zachování vašeho pevného zdraví. Na preventivní lékařskou prohlídku plně hrazenou zdravotní pojišťovnou máte nárok každé dva roky. Náš praktický lékař pro dospělé by Vám měl zaslat pozvánku, případně Vás kontaktovat telefonicky pro sjednání termínu.

Díky preventivním prohlídkám lze včas podchytit příznaky závažných onemocnění a zvýšit tak míru úspěšného vyléčení.

Náš praktický lékař pro dospělé je zde pro Vás i v případě, že potřebujete zdravotní prohlídku či posudek zdravotního stavu pro vydání různých potvrzení (např. do zaměstnání, pro brigády, řidičský, zbrojní, profesní průkaz, nebo třeba pro sportovce).