Lékař pro firmy

Naše zdravotnické pracoviště nabízí rovněž kvalitní pracovně lékařské služby s maximální reflexí možností a požadavků zaměstnavatele.
Pracovně lékařské služby poskytujeme samozřejmě v souladu s aktuální platnou legislativou. 

Nabízíme vstupní, pravidelné nebo mimořádné pracovně lékařské prohlídky, očkování v rámci nebo nad rámec pracovně lékařských služeb a mnoho dalšího dle požadavků konkrétního zaměstnavatele. 

Dokonalá nabídka prevence nemocí z povolání či pracovních úrazů Vašich zaměstnanců

Pro zaměstnavatele v Praze nabízíme smluvní poskytování pracovně lékařských služeb, kdy naše služby mohou posloužit velmi dobře jako benefit pro zdraví a dobrou kondici Vašich zaměstnanců - balíček prevence a rovněž zajistí to, aby byly splněny veškeré předpoklady proto eliminaci všech negativních jevů v oblasti zdraví na pracovišti a tím Vám šetří náklady na případné náhrady apod, popř. ztráty způsobené nepřítomností zaměstnance na pracovišti. 

Naše služby mohou využít všechny obory zaměstnavatelů od potravinářství, tak přes administrativní obory i např. stavebnictví.