NABÍDKA SLUŽEB A CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 
  Smlouvy s pojišťovnami: 

Přehled služeb a péče pro naše pacienty 

Komplexní vyšetření pacienta 
EKG vyšetření
Základní laboratorní vyšetření přímo v ordinaci (CRP, glykémie)
Odběry krve a moči pro biochemická nebo kultivační vyšetření
Prstový oxymetr 
24h monitoring krevního tlaku - tzv. Holter
Ošetření akutních i chronických stavů s ryze individuálním a racionálním přístupem k pacientovi
Terapie respiračních, travících a kožních infekcí
Spirometrie
Předoperační vyšetření
Preventivní péče a cílené vyhledávání nádorových onemocnění
Pravidelné preventivní prohlídky
Prohlídky k potvrzení zbrojního průkazu
Prohlídky k potvrzení řidičského průkazu
Prohlídky do zaměstnání či na sportovní aktivity
Očkování
Posudková činnost, sepsání žádosti o invalidní důchod či lázeňskou péči
Infuzní terapie 
Ošetření nepojištěných pacientů (přímá úhrada samoplátců). 
Zajištění domácí zdravotní péče pro chronicky indisponované pacienty