Ceník nehrazených výkonů z veřejného zdravotního pojištění

Posouzení zdravotního stavu k výkonu povolání

800 Kč

Vydání či rozšíření řidičského průkazu

600 Kč

Vydání či rozšíření zbrojního oprávnění

1000 Kč

Posudek pro účely OSVČ

400 Kč

Vydání zdravotního průkazu v potravinářství

500 Kč

Vystavení žádosti o lázeňskou léčbu, rehabilitační ústav

200 Kč

Potvrzení na přihlášku ke studiu

200 Kč